NORMAL KATLAR :

*Kirişlerde deleceğimiz yerleri rahat bulmamız için demirlerin yoğun olduğu yerler 5 cm genişlikte traşlanır.Bkz. RESİM (10).

*Beton perdeye rahat akması için ara en az 7-8cm olmalıdır.Bunun için ya kiriş 3 cm traşlanmalı yada kalıbın kenarına 2.5 cm çıta konmalıdır (yani beton 27.5 cm olmalıdır).Bkz. RESİM (11).

*Yatay demirler alt ve üstte 1/6 boyunda kolon etriyesi gibi sıklastırılmalıdır.

*Kiriş alnına 40 cm'de bir şaşırtmalı gönyeli filiz konmalıdır.Bkz. RESİM (12).

*Betondan evvel dökülecek yer güzelce sulanmalı, suya doygun hale gelmelidir.Eski betonun yeni betona yapışmasını sağlayan SİKA MONOTOP 610 gibi kimyasal kullanılmalıdır.

*Perde biten katlarda düşey demirler gönyeli bitmelidir.

*Demirler yanlışlıkla kısa kesilirse üstten aşağı gönyeli demir sarkıtılır (bu durum mantolar içinde geçerlidir).

*Beton dökülürken vibratör kullanmalı veya betonun yerleşmesini sağlayan SİKAMENT FF-N gibi kimyasal kullanılmalıdır.

*Deprem bölgesi devamlı riskli olduğundan betona erken mukament sağlayan SİKAMENT FF-N gibi kimyasal kullanılmalıdır.

MANTO :

*Düşey demirler kadar filiz olmalıdır.

*Bittiği katta gönyeli bitmelidir.Gönye unutulursa, üstten gönyeli demir sarkıtılmalıdır.

*Eski kolon tamamen sarılacaksa, eski kolona (mevcut) filiz ankrajı gerekmez.

*Üç taraftan sarılıyorsa sarılan tarafta 20 cm'de bir filiz olmalıdır.Bkz. RESİM (13).

*Kolon dibi pürüzlenmelidir.

*Kolon alt ve üstte 1/6 oranında etriye sıklaştırılmalıdır.

*Betonlar genel anlamda 10 gün sabah, akşam sulanmalıdır.Buna vaktimiz yoksa veya müsait değilse fırça ile veya püskürtme ile SİKA ANTİSOL-EXC gibi kimyasal sürülerek bu işlem yerine getirilmelidir.

*Sıvadan evvel güzelce beton yıkanır bu kimyasaldan arındırılır.