ÇATLAKLAR :

*Dökülen perde, kolon, temel içinde kalıyorsa tamiri gerekmez.

*Dışında kalıyorsa kimyasallarla (SİKADUR 31 ile sıvama ve plaka yardımıyla, basınçla SiKADUR 52 basılır).Bkz. RESİM (14).

*Plakalar 20 cm ara ile konur.Geniş çatlaktan dar çatlağa, aşağıdan  yukarı doğru  basma işlemi devam eder.

*Bu işlemler gözlük ve eldiven kullanılarak yapılmalıdır.

BOŞLUK TAMİRİ :

*Boşluk büyük ise (kalıp  koyularak yapılacaksa) genleşen  kimyasal yani SİKA GROUT 214  gibi malzeme kullanılır.

*Mevcut beton suya doygun hale getirilir.Altına aderans sağlayıcı kimyasal (SİKA MONOTOP 610 gibi) sürülür.Boşluk 214 boza kıvamında hazırlanarak dökülür.Daha  sonra bol sulanır.

*Boşluklar kalıp gerektirmeyecek kadar küçükse, 610 üzeri SİKA MONOTOP 604 mala ile (4 cm katlar halinde) doldurulur.Her kat üzeri 610 sürülür, üzerine 604 mala ile sıkıca sıvanır.Bu işleme başlanmadan eski beton suya dolgun hale getirlir.

PASLI DEMİRLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ :

*Güzelce zımparalanır, pasları yok edilir.

*SİKA MONOTOP 610 gibi kimyasal iki kat sürülür.

*Daha sonra üzeri mala ile 604 veya 612 bastırarak 4 cm katlar halinde sıvanır.Üstü kapanır, bol sulanır.