*Temele ekilecek demirin derinliği, kullanılacak demirin kalınlığının 20 katı olacaktır. Yani 14'lük demir için en az 28 cm gibi.Temelin üzeri, kirişin üzeri (beton gelecek yer) yaklaşık 3 cm pürüzlendirmeli ve temizlenmelidir.Bu işlem düşünüldüğü zaman delik derinliğini 30 cm gibi standartlaştırabiliriz.Delik çapı, demir kalınlığı artı 4 mm'dir.

*Kolonlara ekilecek demirin delik derinliği, kullanılacak demirin kalınlığının 15 katı olacaktır.14'lük demir için 21 cm gibi.Delik ağız kısmına 3-4 cm havşa (takoz)yapacağımızı düşünürsek 25 cm derinlik gibi standartlaştırabiliriz.Bkz. RESİM (5).

*Kolonlara konulacak filiz, demir kalınlığıyla ilgili olmakla birlikte 14'lük demir için 20 cm ara ile (veya 40 cm ara ile şaşırtmalı) olmalıdır. Bkz. RESİM (6).

*Kolonlara konulacak filiz, yanal demirler sayısı kadarda olabilir.Örneğin 10'lulk demir varsa delik derinliği 15 cm + 3 cm (havşa)=18 cm olmalıdır.Bkz. RESİM (7).

*Tavanda ve tabanda filiz sayısı, perdelerde veya kolon mantodaki düşey sayı kadardır.(Veya kesit çapını tamamlamalıdır).

*Kolondaki filizler gönyelenmelidir.Bkz. RESİM (6) - RESİM (8).

*Perde bitimlerinde, sağda-solda filizin gönyelendiği yerde yatay demirin her geldiği yere bir çiroz atılmalı, kafalarda kolon oluşturulmalıdır.Gövdenin diğer kısmında metre  kareye dört adet çiroz konmalıdır.Bkz. RESİM (9).