ONARIM VE GÜÇLENDİRME

İnşaat Yapımı

TEMEL :

*Mütemadi temel ilave ediliyorsa sağlam zemine inilmelidir.Boylama demirler muhakkak eski temel ve kolonla birlikte çalışacak şekilde filiz ekilmelidir.

*Delikler delindikten sonra kuvvetli komprosörle temizlenmelidir.(Elektrik süpürgesi ile yeterli temizlenmez.)

*Bağ kirişinin betonunu kırmak daha sağlıklı olur.Sebep, hem bağ kirişini sarmaya uğraşmayız, hem de dökeceğiniz yeni beton eski beton kalitesinden her halikarda daha yüksek olacaktır.Mevcut demirlerde yerinde kalacaktır.Bkz. RESİM (3).

*Temelde su varsa, rutubet varsa beton da sikament FFN gibi su geçirimsizliğini sağlayan kimyasallar kullanılmalıdır.Beton korozyonuna karşılık Sika Monotop 610 gibi korozyon önleyici kimyasallar demire fırça ile sürülmelidir.

*Bağ kirişini kırmayacaksak 40 cm ara ile filiz ekilmeli, bağ kirişi ve ilave temelin birlikte çalışması sağlanmalıdır.

*Radye temel yapacaksak, her ilave edilen demir kadar filiz olmalıdır.Mevcut zemin veya temelle radye arasında boşluk varsa 1 numaralı mıcır ile boşluk doldurulmalıdır.Su problemi varsa su uzaklaştırılmalı, uzaklaştırılamıyorsa beton da su geçirimsizliği sağlayan kesinlikle sikament FFN türü kimyasallar kullanılmalıdır.

*Betonda metre küp'e 350 kg (7 adet çimento-portland 42.5) kullanılmalıdır.Betonda durabilite (kalıcı mukavemet)elde edilmelidir.

*Betonu kendimiz hazırlıyorsak temiz çakıl, temiz mıcır, temiz kum kullanılmalıdır(Sika FFN ve betonyer kullanılmalıdır).

*Çakıl veya mıcırın temizliğini çıplak gözle dahi anlarız.Temiz malzame kendini tutamaz, hafif rüzgar dahi yese, ığıl ığıl akar.Pis malzeme dim dik durur.

BODRUM KAT :

*Perdeleri, kesinlikle sağlam olmayan yerlere (bağ kirişlerine) oturtmamalıdır.Perde altında temel yoksa (onarım projesinde olmayabilir) kesinlikle temel yapılmalıdır.

*Yetersiz perde üzerine perde devam etmemelidir (Projede yetersiz olduğu gözükmeyebilir, mevcutu tek sıra demirli perde olabilir).Perde yanına temelden itibaren perde ilave etmeli yukarıdan aşağı, sağdan sola 40 cm'de bir ankrajla eski perde, yeni perde ile birlikte tek perde gibi çalışması sağlanmalıdır.İlave beton kalınlığı en az 15 cm olmalı, üst katlarda normal perde kalınlığına çekilmelidir.Bkz. RESİM (4).