deprem resimleri...

*Merdiven yükleri, taşıyıcı sistem vasıtasıyla zemine aktarılmamışsa, aktarılması sağlanmalıdır.

*En üst kattaki (veya çatıdaki) ağır yalıtım malzeme yerine, hafif malzeme konabilir.

*Bodrum müsaitse, temelleri sağlamlaştırabiliriz.(Radye temel gibi)

*Yan binamız daha kısa ise, o kısmı güçlendiririz.(Vuracağı kısmı)

*Bu örneklerin mühendisçe düşünerek fazlalaştırabiliriz.

*Veya duvarlara çelik hasır kaplar, SİGUNİT TOZ AL gibi kimyasallarla püskürtme beton uygular, duvarları çok sağlam hale getirebiliriz.                                                     

*Çatı yükünü  azaltabiliriz; kalkan duvarlar, parapet duvarlar, çatıda kırılıan kiremit veya çatıdaki kiremitlerin tamamının yerine ONDULİNE ve BARDOLİNE gibi hafif   malze- meler kaplarız.Kullanmadığımız bacaları komple yıkabiliriz.

*Kiremitleri komple değiştiremiyorsak, konsoldaki (çıkmalardaki) kiremit yerine Onduline gibi hafif malzeme koyabiliriz.

*Veya belli zayıf duvarları yıkarak sağlam, hafif malzemelerle örebiliriz (20 cm YTONG duvar gibi).

*Bana göre gözüken hasar görmemiş bina, deprem anında (7.4 ve 45 saniye şiddeti dahi olsa) iskambil kağıdı gibi yıkılmaz ve cana mâl olmaz, oturulabilir.

*Eski yönetmeliğe göre yapılmış olan binalar, huzur içinde oturulması için yeni yönetmelik şartlarına getirilmelidir.

*Veya belli şeyler yapılmalıdır.Örneğin kolonların ve kirişlerin belli bölgelerini SİKA WRAP korbon lifleri ile sarabilir, SİKA CARBODUR şeritleriyle takviye yapabiliriz.

DEPREM GÖRMÜŞ BİNALARDA RAHATLIKLA OTURULABİLİR Mİ?