8-Elektrikçilerin tesisat döşerken kolon ve kirişleri tahrip etmeleri.

9-Demir ve aliminyum doğramacıların kolon ve kirişte yaptıkları tahribatlar.

10-Tabliye kalıbı bittiğinde kolon diplerinin temiz olmaması (özellikle ahşap talaşı bulunması) ve üzerine de  temizlenmeden beton dökülmesi.Beton döküldüğünde de kolon diplerinin (üst dip) mala ile pürüzlendirilmemesi.Yani eski betonun yeni betonla beraber çalışması sağlanmaması.         

11-Asmolen döşemelerde, asmolen tuğla içine giren betonun binaya hesap dışı yük getirmesi.(ana kriş kenarına gelen tuğlalar poşetlenmeliydi.)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

12-Mevcut bina yetersiz olmasına rağmen ruhsat alınarak (proje dahili) fazladan kat yapılmış olması.

Görünmeyen Nedenler

1-Çimento kalitesiz olabilir. 

2-Çimento miktarı yetersiz olabillir.          

3-Yerinde dökülen beton iyice karışmamış olabilir.          

4-Yerinde dökülen betonda kullanılan çakıl temiz olmayabilir.          

5-Büyük rekabetten dolayı hazır beton kalitesiz olabilir.          

6-Hazır beton da kullanılan mıcır çok yumuşak olabilir.Mikserde  karışırken, metal sürtmesinden dolayı toz meydana getirebilir.Mikserde uzun süre karışırken beton ayrışabilir, özelliğini kaybedebilir.          

7-Beton  yeteri kadar sulanmamış olabilir.(10 gün sabah akşam)          

8-Proje harici fazladan (kaçak, ruhsatsız) kat ilave edilmiş olabilir.          

9-Temel üstünde ve (veya) katlarda kolon aksları kaymış olbilir.(1975 yıllarında İstanbul Zeytinburnu'nda 6 kat dolayında ikamet edilen binanın yıkılma sebebi olarak belirlenmiştir.Nitekim Şubat 2007 de yine Zeytinburnu'nda binanın sebebi'de aynı olabilir.)          

10-Zemin taşıma kapasitesi tahmini değerlerden çok düşük olabilir.(Daha evvel proje yapılırken zemin etüdü yapılmıyordu.)         

11-Bazı inşaat sahiplerinin; kalfaya - ustaya, mühendislerden - mimarlardan daha fazla güvenmesi.Veya bazı kalfa ve ustaların, mühendis ve mimarların bilgisine saygı duymamaları, kendi bildiklerini yapmaları. 

Yukarıdaki görünen ve görünmeyen nedenlerin her biri başlı başına bir hasar sebebi olabilir.Nedenleri fazla olan inşaatlar için de (çok önemli tek nedeni olan inşaatlar hariç) yıkım sebebi olmuştur.